Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-28

Inför rapport Coor: Stabil utveckling väntas i kv3-rapporten

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coor lämnar sin rapport för det tredje kvartalet 2019 den 7 november. Vi förväntar oss ett kvartal utan några större överraskningar, då stabiliteten i rörelsen är betydande. Vår rekommendation behåll kvarstår.

Det blir troligen inte några stora överraskningar i rapporten för det tredje kvartalet 2019. Koncernen fortsätter att utvecklas väl. Tillväxten är god även om jämförelsetalen är utmanande från föregående år.Precis som för kvartal 1 och 2 kommer bolaget även under det tredje kvartalet 2019 att ha påverkats något negativt då tillväxten kostar på marginalen. Det stora omförhandlade Ericsson kontraktet som startades under augusti 2018 kommer att ha en negativ inverkan på rörelsemarginalen även under kvartal 3 2019 trots att det nygamla kontraktet väntas ha utvecklats fortsatt bra.

Utöver detta har den förlängning som har skett av Equinor kontraktet värt 1 miljard kronor på årsbasis också en hämmande effekt. Vi bedömer att det inte har kommit ytterligare några större rörliga volymer under det tredje kvartalet 2019. Detta bör vara relativt neutralt för marginalerna under Kv3/2019.

Vi har fortsatt god tilltro till tillväxten då vi erfar att signalerna från marknaden är fortsatt positiva. I rapporten för det tredje kvartalet 2019 kommer vi att leta efter om det finns några signaler om en avmattning i konjunkturen hos de många kunder som Coor har. Vi tror inte att en konjunkturavmattning kommer att drabba bolaget speciellt hårt även om det självklart inte är helt opåverkat. Förvärvet av Norrlands miljövård i slutet av september är i linje med bolagets förvärvsstrategi och ökar närvaron i norra delarna av landet. Vi har ännu inte inkluderat detta förvärv i våra prognoser då det ska godkännas av vederbörande myndigheter. Vi ser dock positivt på att Coor fortsätter att förvärva på intressanta multiplar.

Aktien har haft en volatil utveckling under sommaren efter Q2-rapporten men har klättrat tillbaka till nivåer från innan sommaren. Trots volatiliteten är aktien upp 19 procent i år och handlas med en rabatt om cirka 5 procent till vår riktkurs. Vi behåller därför vår Behåll rekommendation med en riktkurs på 89,9 kronor.

Författare Mats Hyttinge