Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-08

Inför rapport, Coor: Stabila kassaflöden premieras i osäkra tider

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q4: händelserik avslutning på starkt år
Coor avslutade det pandemipåverkade 2021 med att inom loppet av några veckor avisera ett jätteavtal med danska Bygningsstyrelsen (värt ~3 Mdr över sju år), förvärva svenska Inspira vilket tillför en
årsomsättning på ~700 Mkr samt att tappa kontraktet med AB Volvo. Effekterna från dessa händelser blir dock begränsad på det fjärde kvartalets siffror – bara Inspira som konsoliderades 1 december påverkar 2021-siffrorna. Analysguiden räknar med att Coor under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 11 procent till 2 768 miljoner kronor (2 489) och att det justerade ebita-resultatet ökar till 159 miljoner (153), motsvarande en marginal på 5,7 procent (6,1).

2022: organisk tillväxt tar fart när samhället öppnar
Coors 2022 kommer att påverkas av fjolårets storaffärer – både vunna storkontrakt på totalt ~700 Mkr/år – och förlorade storkontrakt (Volvo & Equinor) samt genomförda förvärv. Sammantaget ser vi att dessa förändringar tillför omsättning och stärker lönsamheten. Till detta ska adderas att pandemin förefaller vara inne på upploppet och att vi från slutet av första kvartalet/början av andra kvartalet lär börja se en återgång till ett mer normalt arbetsliv. Det talar för ökade volymer för Coor och organisk tillväxt. Samtidigt lär marginalen pressas av en negativ mixeffekt när omsättningen ökar inom mat och dryck och sannolikt minskar inom lokalvård. Det finns dock en osäkerhet kring om det blir en återgång till hur det såg ut innan pandemin. Kommer ökat hemarbete sätta mer permanenta spår i efterfrågan på Coors tjänster? Har efterfrågan på städning ökat till en permanent högre nivå?

Aktien: Hög direktavkastning lockar på skakig börs
Under senaste året har Coor utvecklats bättre än börsen. I ett mer osäkert makroläge med ökad inflation, oro över högre räntor och en generell flykt från de mest riskabla delarna av aktiemarknaden har Coor med sina stabila kassaflöden premierats. Och den utvecklingen kan mycket väl fortsätta under 2022. Coor erbjuder en aptitlig kombination av god och stabil vinsttillväxt samt hög direktavkastning. Yielden på ungefär 6 procent i en växande affär är klart attraktivt och vi ser fortsatt utrymme för en uppvärdering. Vi behåller vår riktkurs på 105 kronor per aktie inför bokslutet som redovisas torsdagen den 10 februari.

Författare Analysguiden