Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-21

Inför rapport, Coor: Stark comeback för aktien – tillväxten i fokus 2021

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q1: Fortsatt stark lönsamhet på kort sikt
Vi räknar med ett relativt odramatiskt första kvartal för Coor, där trenden från de tre sista kvartalen 2020 håller i sig: volymerna faller på grund av pandemin, men Coor lyckas upprätthålla resultatet väldigt väl. Noterbart är dock att jämförelsetalen nu inte är ”normala” siffror, utan ett första kvartal 2020 som påverkades negativt med 15 miljoner kronor på grund av pandemiutbrottet. Vi räknar med att Coors omsättning faller knappt 8 procent till 2 345 miljoner kronor (2 541), men att den justerade ebita-marginalen stärks till 5,8 procent (4,8). Finland och Danmark väntas redovisa en mer stabil utveckling än Sverige och Norge.

2021: Allt fokus på tillväxten framåt
Med ett slut på pandemin i sikte är vår bild att Coors aktiekurs sannolikt inte kommer att drivas av mindre resultatavvikelser under de två första kvartalen 2021, utan att allt handlar om hur bolaget lyckas kommunicera kring och leverera på tillväxten framåt. Såväl Coor som konkurrenterna är inne på att de möter en ny värld efter pandemin, en värld där hemarbetet strukturellt ökar. Utmaningen
blir att möta den negativa trenden. Här ser vi möjligheter i bland annat en fortsatt en tydlig outsourcingtrend, ökat teknikinnehåll samt ökad efterfrågan på lokalvård. Coors förnyade IFM-avtal med Sandvik (120 Mkr/år) och nya IFM-avtal med Postnord (120 Mkr/år) bådar gott.

Aktien: Överdrivet kursfall återhämtat
I vår senaste uppdatering argumenterade vi för att kursfallet i Coor på över 20 procent i början av året, efter det förlorade Equinorkontraktet, var överdrivet. Sedan dess har aktien återhämtat sig och
handlas kring årshögstanivåer vid 77 kronor – strax under vår riktkurs på 80 kronor. Direktavkastning är nu ~5–6 procent, vilket är i linje med hur aktien brukar värderas. Vi ser dock flera drivkrafter
som kan lyfta aktien ytterligare. Bland annat ser vi stor potential i Coors pipeline med nya affärer, där det kan bli ”proppen ur” när pandemin släpper. Vidare finns stora möjligheter till nya värdeskapande förvärv via den starka balansräkningen. Med stabila och lågt värderade kassaflöden kan Coor också gynnas om investerarna skulle börja föredra defensiva värdeaktier framför högre värderade tillväxtbolag. Slutligen framstår aktien som lågt värderad relativt börsen i stort, vilket gör att en fortsatt uppvärdering knappast kan uteslutas.

Författare Analysguiden