Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-26

Inför rapport, Coor: Stark tillväxt i korten

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Förvärv och fortsatt återhämtning lyfter tillväxten
När Coor redovisar siffrorna för årets första kvartal talar mycket för ett starkt kvartal. Utropstecknet lär vara den svenska verksamheten, med stöd av de två stora förvärv Coor genomförde under andra halvåret i fjol, Veolia Technical Management och Inspira, vilka totalt tillför en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. Coor lär också fortsätta att gynnas av den lättade pandemin med borttagna restriktioner under första kvartalet. Tre kvartal i rad har Coors organiska tillväxt varit positiv vid 5–8 procent, och nu möter bolaget enkla jämförelsetal (-7 procent organisk tillväxt under första kvartalet 2021). Analysguiden räknar med att Coor under kvartalet ökar omsättningen med drygt 20 procent till 2 805 miljoner kronor (2 330) och att det justerade ebita-resultatet ökar till 169 miljoner kronor (139), motsvarande en ebita-marginal på 6,0 procent (6,0).

Troligt att lönsamheten håller sig uppe relativt väl
Fjolårets höga förvärvstempo, rekordhöga inflöde av nya affärer samt den lättade pandemin gör att Coor går mot ett starkt 2022 på tillväxtfronten. Osäkerheten är större kring lönsamheten som stärkts under pandemin på grund av mixeffekter samt god kostnadskontroll. Historiskt har Coors lönsamhet tenderat att försämras när tillväxten accelererar, för att sedan stärkas när tillväxttakten dämpas. Sannolikt kommer vi också se något högre kostnader framåt än under pandemin. Mot det ska ställas att Coor via fjolårets förvärv ökat försäljningsandelen på den i särklass mest lönsamma marknaden, Sverige. Synergier från fjolårets förvärv lär också ge stöd åt lönsamheten framåt. På sikt ser vi också potential till högre lönsamhet i framför allt Danmark där Coor växt snabbt de senaste åren, men där lönsamheten än så länge halkat efter. Sammantaget ser vi en utveckling där Coors ebita-marginal sannolikt håller sig uppe på nivåer en bit över de dryga 5 procent bolaget levererade åren innan pandemin.

Defensiva kvaliteter premieras i osäkra tider
Coor-aktien som var en stor pandemiförlorare har utvecklats klart bättre än börsen under de senaste tre månaderna – upp 16 procent på en Stockholmsbörs som tappat 7 procent. Den starka utvecklingen ska dels ses i ljuset av att pandemin till stor del ligger bakom oss och att Coor varit en börsförlorare under pandemin, dels att investerarna i osäkra tider söker sig till mer stabila och konjunkturokänsliga bolag. Coors kontinuerligt goda vinsttillväxt med mycket låg volatilitet blir i ett sådant läge väldigt attraktiv. Lägg därtill den generösa utdelningspolitiken med en direktavkastning på nästan 6 procent. Analysguiden vidhåller att Coor framstår som ett undervärderat kvalitetsbolag och upprepar riktkursen på 105 kronor.

Rapporten redovisas fredag 29 april kl. 13. En webcast för investerare, analytiker och media hålls kl. 14.

Författare Analysguiden