Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-12

Inför rapport, Coor: Tillväxtbolagets comeback

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Återgång till organisk tillväxt under Q2
Efter fem kvartal i rad med negativ organisk tillväxt på grund av pandemin lär Coor under andra kvartalet återgå till organisk tillväxt. Vi räknar med att omsättningen under andra kvartalet ökar med drygt 6 procent till 2 409 miljoner kronor (2 265) och att det justerade ebita-resultatet landar på 143 miljoner (134), motsvarande en marginal på 5,9 procent (5,9). Mönstret från tidigare under pandemin med stark lönsamhet väntas alltså bestå, bland annat drivet av en positiv mixeffekt med högre lokalvårdsvolymer och kraftigt minskade volymer inom mat och dryck.

Bitarna faller på plats inför 2022
Under första halvåret har Coor tecknat två nya stora kontrakt: ett med fyraårigt avtal PostNord värt cirka 120 miljoner kronor per år och ett femårskontrakt med danska DSB värt cirka 150 miljoner kronor per år. Det innebär att Coor på bara ett halvår tecknat nya avtal för ett större värde (>270 miljoner) än under hela 2020 (257 miljoner). I våra ögon har bolaget goda chanser att årets nya avtal kan täcka upp förlusten av det stora kontorskontraktet med Equinor som löper ut i oktober (värt ~500 miljoner per år). Att Coor nyligen förlängde avtalet med Equinor som rör produktionssiterna (femårsavtal värt ~300 miljoner per år) har samtidigt tagit bort en osäkerhetsfaktor. Från 2022 ser vi en trolig återgång till hälsosam organisk tillväxt i kombination med fortsatta förvärv.

Intressant läge i pandemiförlorare
Vid nuvarande kurs på 73 kronor handlas Coor på ungefär samma nivåer som vid årsskiftet respektive efter Q1-rapporten. Den skrala kursutvecklingen kortsiktigt förvånar givet att bolaget levererat på två fronter efter Q1-rapporten: dels visar avtalet med DSB att ledningen levererar på den starka pipeline den talat om under pandemin, dels har förlängningen av Equinor-avtalet tagit bort en stor osäkerhetsfaktor. Även om förlusten av kontorskontrakten med Equinor kommer att tynga från Q4 i år är vår bild att nya affärer, förvärv och en återhämtning från pandemin ändå kommer innebära omsättningstillväxt under nästa år. Vi upprepar vår riktkurs på 85 kronor inför rapporten för det andra kvartalet som redovisas torsdag 15 juli.

Författare Coor