Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-31

Infracom Group AB: Delårsrapport kvartal 2 2021

ANDRA KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 72,0 Mkr (54,2 Mkr), 33 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: InfraCom Communications 41,7 Mkr (33,4 Mkr) och InfraCom Managed Services 30,3 Mkr (20,8 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 16,0 Mkr (11,8 Mkr)

EBIT-marginal: 22 % (22 %)

Resultat före skatt: 15,6 Mkr (11,5 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,40 kr (0,29 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 15,6 Mkr (11,4 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,2 Mkr (0,4 Mkr)

Nettoskuld/justerad EBITDA: x0,5 (x0,0)

Totalt aktier per 2021-06-30: 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 22 april 2021 avhölls bolagsstämman 2021 där det beslutades att ge en utdelning till aktieägarna om 15 438 Tkr (50 öre kr per aktie). Det beslutades även om att utfärda totalt 1 232 500 teckningsoptioner i två program riktade till anställda, nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelse. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang vilket bidrar till ökat intresse för verksamhet och framtida resultatutveckling inom koncernen. Programmen tecknades till 48 %. Den 1 juni 2021 förvärvades InfraCom Condere AB (namnändrat augusti 2021) som är en whitelabel-återförsäljare till InfraCom inom affärsområde telefoni. Bolagets omsättning är ca 6,5 Mkr varav 2,3 Mkr kommer att elimineras vid konsolidering inom koncernen. Förvärvet genomfördes via en apportemission om 239 248 aktier till kursen 22,30 kronor (5,3 Mkr).

 

HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 130,3 Mkr (107,0 Mkr), 22 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: InfraCom Communications 72,0 Mkr (64,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 58,2 Mkr (42,2 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 28,4 Mkr (23,0 Mkr)

EBIT-marginal: 22 % (22 %)

Resultat före skatt: 27,8 Mkr (22,4 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,71 kr (0,57 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 28,3 Mkr (23,3 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,6 Mkr (0,8 Mkr)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 30 augusti 2021

InfraCom Group AB

Styrelsen

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 - 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 - 301 65 82

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.