Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-23

INFRACOM: KÖPER 2 BOLAG, VÄNTAD OMS CA 50 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-bolaget Infracom har nått en överenskommelse med Empir Apply AB gällande förvärv av Advoco Communication AB och Frontnode AB. Verksamheterna bedöms under 2021 omsätta drygt 50 miljoner kronor tillsammans.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för aktierna i Advoco uppgår till 37,5 miljoner kronor och för aktierna i Frontnode betalar Infracom 8,0 miljoner kronor med tillträde den 31 mars.

Empir Apply kan även komma att erhålla en tilläggsköpeskilling för försäljningen av aktierna i Advoco om högst 9,5 miljoner kronor som ska utgå för det fall den gemensamma årliga omsättningen, baserat på produkter och tjänster, uppgår till överenskomna nivåer under perioderna april-mars 2021/22, 2022/23 och 2023/24.

Infracom avser finansiera 50 procent av köpeskillingen genom upptagande av förvärvsfinansiering i bank och förväntar sig ett positivt resultat på vinsten per aktie. Ev/ebitda-multipel för de två förvärven beräknas på estimat för innevarande verksamhetsår uppgå till 6,2.

Advoco levererar molnbaserade kommunikationstjänster via egenutvecklad plattform företrädesvis via partners och återförsäljare. Verksamheten bedrivs från Stockholm och beräknas omsätta cirka 30 miljoner under 2021.

Frontnode är ett driftbolag med fokus på Microsoft som bland annat erbjuder arbetsplats som tjänst samt drift av datorhall. Verksamheten bedrivs från Göteborg och beräknas omsätta cirka 20 miljoner kronor under 2021.
Författare Direkt-SE