Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-27

INFRACOM: RESULTATET FÖRE SKATT BLEV 7,2 MLN KR 2 KV (4,2)

STOCKHOLM (Direkt) IT-bolaget Infracom redovisar för det andra kvartalet en nettoomsättning på 54,2 miljoner kronor (51,7), vilket motsvarar en tillväxt på 5 procent.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Ebitda-resultatet var 13,2 miljoner kronor (10,4), motsvarande en ebitda-marginal på 24 procent (20), medan resultatet före skatt blev 7,2 miljoner kronor (4,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:08).

Försäljningen fördelat på affärsområden var: kommunikation 40,0 miljoner kronor (39,0), IT-drift 13,1 miljoner kronor (11,5) och datacenter 1,1 miljoner kronor (1,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,7 miljoner kronor (5,5).

"Pandemin har bidragit med en ökning av konkurser i vår kundstock men inte något volymbortfall av större karaktär", skriver Infracoms vd Bo Kjellberg i rapporten.
Författare Direkt-SE