Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Infrea: Infrea publicerar sin årsredovisning för 2018

INFREA PUBLICERAR SIN ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Infrea publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018 på sin hemsida. Den bifogas även till detta pressmeddelande.

I jämförelse med den bokslutskommuniké som släpptes den 20 februari 2019 har en omklassificering skett från övriga långfristiga skulder till långfristiga räntebärande skulder med 15 Mkr. Det har vidare skett en omklassificering från långfristiga räntebärande skulder till kortfristiga räntebärande skulder med 28 Mkr.

Stockholm 2019-04-10

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2019-04-10.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25712
Infrea Arsredovisning 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25713

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se mailto:CA@mangold.se , ar bolagets Certified Adviser. infrea.se http://www.infrea.se/

Författare beQuoted