Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Infrea: TradeVenue upprepar positiva omdömen om Infrea

TRADEVENUE UPPREPAR POSITIVA OMDÖMEN OM INFREA

Infrea har uppmärksammats i TradeVenues välkända veckobrev vid två tillfällen den senaste tiden. I veckobrevet för vecka 11 sammanfattas Infrea som en konjunkturstabil investering och ett bolag med en stark balansräkning och ett spännande 2019 framför sig.

- Vi är självklart glada över att TradeVenue uppmärksammar Infrea för precis de parametrar vi som industrikoncern inom infrastruktur jobbar hårt på att uppnå, att vi är ett stabilt alternativ oavsett konjunkturläge, säger Tony Andersson, VD Infrea.

I det senaste veckobrevet för vecka 11 skrev TradeVenue att: Infrea har en stark balansräkning. Med en soliditet på över 50% har Infrea goda möjligheter att fortsätta sin förvärvsledda expansion. Målet är att göra 2-4 förvärv per år och med dessa inräknat växa med 20%. Vi räknar med att Infrea med nuvarande balansräkning och av styrelsen fastställda finansiella mål har möjlighet att göra förvärv för 150 MSEK, vilket i vårt räkneexempel skulle kunna tillföra en omsättning på 300 MSEK och ett EBIT-resultat om 30 MSEK," skriver TradeVenue.

Ett par veckor tidigare skrev TradeVenue i veckobrevet för vecka 9: Att investera i infrastruktur är sedan länge populärt bland långsiktiga kapitalförvaltare såsom pensionsfonder. Förutom förutsägbarheten med en oftast låg konjunkturkänslighet med stabila marginaler kan man räkna med en långsiktig tillväxt inom de flesta områden i takt med att befolkningen växer. Infrea (bevakat av TradeVenue) är ett relativt nystartat investmentbolag, noterat på First North och som valt att satsa på bolag verksamma inom infrastruktur.

Stockholm 2019-03-18

For mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2019-03-18.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25486

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e- post CA@mangold.se, mailto:CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. infrea.se http://www.infrea.se/

Om Tradevenue:
TradeVenue är en social mötesplats som sammanför listade bolag med kapitalmarknaden i form av stora och små aktiesparare. Största ägare är Erik Penser Bank. tradevenue.se https://tradevenue.se/

Författare beQuoted