Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Inhalation Sciences: Anställda i Inhalation Sciences Sweden AB tecknar aktier i incitamentsprogram

Anställda i Inhalation Sciences Sweden AB ("Bolaget") har tecknat 16
250 aktier till ett belopp om 113 750 kronor med stöd av
teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för ett incitamentsprogram
år 2017. Totalt 16 250 av de 102 250 teckningsoptioner som gavs ut
till Bolagets anställda inom ramen för incitamentsprogrammet har nu
utnyttjats, innebärande att Bolaget tillförs 113 750 kronor.

Styrelsen beslutade den 24 april 2017, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämman den 2 mars 2017, om emission av totalt 102 250
teckningsoptioner med rätt för innehavaren att teckna aktier från och
med den 1 april 2020 till och med den 30 april 2020. Varje
teckningsoption berättigade till teckning av en aktie i Bolaget till
teckningskursen 7,00 kronor.

Antalet tillkomna aktier uppgår till 16 250 stycken. Ökningen av
antalet aktier och röster innebär en utspädning med cirka 0,19
procent av aktierna respektive rösterna i Bolaget, varmed avses
antalet nytillkomna aktier respektive röster dividerat med totalt
antal aktier respektive röster efter att de nya aktierna registrerats
hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår nu till
8 635 180 och aktiekapitalet till 3 454 072.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, CEO

E-mail: Manoush.masarrat@inhalation.se

Mobile: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/anstallda-i-inhalation-...
https://mb.cision.com/Main/15842/3103284/1241214.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.