Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar Delårsrapport Q1 2020

(Stockholm, Sverige, 7 maj 2020) Inhalation Sciences VD Manoush
Masarrat: "ISAB inledde 2020 på bästa möjliga sätt, och
försäljningsmässigt var det första kvartalet 2020 det bästa någonsin
i bolagets historia. Omsättningen motsvarade ISABs helårsomsättning
under 2018 och översteg fjolårets omsättning under jämförelseperioden
med 722 procent. Jag vill rikta ett stort tack mot ISAB's fantastiska
team, alla anställda och konsulter som gjort en enorm insats för att
vi ska kunna nå och överträffa våra försäljningsmål."

Sammanfattning av delårsrapporten

Inhalation Sciences har under rapportperioden ökat omsättningen med
722% jämfört med motsvarande period föregående år och lanserat
DissolvIt[®]. ISABs försäljning av PreciseInhale och
kommersialiseringen av DissolvIt, med de första leveranserna av
DissolvIt under det första kvartalet 2020, har genererat
försäljningsintäkter under det första kvartalet 2020 motsvarande
helårssiffran för 2018.

Utvalda finansiella data

Jan-mar 2020

Nettoomsättning 5 754 tkr (700)

Rörelseresultat 1 149 tkr (-2 859)

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,07 SEK (-0,35)

VD kommenterar

ISAB inledde 2020 på bästa möjliga sätt, och försäljningsmässigt var
det första kvartalet 2020 det bästa någonsin i bolagets historia.
Omsättningen motsvarade ISABs helårsomsättning under 2018 och
översteg fjolårets omsättning under jämförelseperioden med 722
procent. Jag vill rikta ett stort tack mot ISAB's fantastiska team,
alla anställda och konsulter som gjort en enorm insats för att vi ska
kunna nå och överträffa våra försäljningsmål.

Under det första kvartalet har vi efter forskningsarbeten som pågått
under ett decennium lanserat DissolvIt-modulen, och levererat tre
DissolvIt moduler till tre olika multinationella kunder. DissolvIt
är, enligt många i branschen, det första verktyget som kan påvisa In
Vitro-In Vivo korrelation (IVIVC). Detta gör det till ett kraftfullt
screeningverktyg med högt strategiskt värde. Exakta, prediktiva,
prekliniska IVIVC-resultat innebär att läkemedelsutvecklare kan
utforma pålitliga strategier för formulering av substanser i klinik
innan tid och pengar har förbrukats vilket dramatiskt minskar
riskerna, reducerar utvecklingskostnaderna, ökar precisionen och
därmed även utvecklingshastigheten.

De rådande omständigheterna kring COVID-19, har påverkat våra
möjligheter att träffa nya och existerande kunder och vi har behövt
införa korttidspermitteringar. Vi är dock redo att sätta igång med
full fart så fort läget stabiliseras igen.

Den kliniska valideringen av PreciseInhale fortsätter om än lite
långsammare på grund av COVID-19 och det finns en risk att den inte
hinner bli klar under 2020, som tidigare planerat.

Inhalation Sciences AB har under april månad 2020 tecknat ett globalt
distributionsavtal med TSE Systems GMBH, en ledande tillverkare av
forskningsinstrument för laboratorier. Man har som en del av
distributionsavtalet kommit överens med TSE Systems om inköp av minst
3 PreciseInhaleinstrument med tillhörande moduler och ordervärdet för
avtalat uppskattas till minimum 3 MSEK. Ett minimum av ett
PreciseInhale-system skall levereras under 2020 och två
PreciseInhale-system ska levereras under 2021.

Sist men inte minst, har vi under april månad avyttrat hela vårt
innehav i intresseföretaget Ziccum vilket innebär att ISAB har
genererat drygt 21 MSEK och att samtliga kortfristiga lån har
återbetalats. Det är vår bedömning att ISAB säkerställt rörelsens
finansiering enligt aktuell finansieringsplan till utgången av 2021.

Med detta och trots utmaningarna i vår omvärld, så ser jag väldigt
positivt på 2020 och ser fram emot fortsatt utveckling för vår
fantastiska PreciseInhale[®] plattform.

Huddinge den 7 maj 2020

Manoush Masarrat

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020 2019 2019
Jan-mar Jan-mar Jan-dec

Nettoomsättning, tkr 5 754 700 8 949
Rörelseresultat, tkr 1 149 -2 859 -7 896
Resultat efter skatt, tkr 591 -3 014 -4 345
Balansomslutning, tkr 24 220 18 924 23 198
Periodens kassaflöde, tkr -1 160 139 2 517
Periodens kassaflöde per -0,13 0,02 0,29
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 3 638 2 420 4 798
Resultat per aktie före 0,07 -0,35 -0,50
utspädning (SEK)
Eget kapital, tkr 5 831 8 313 5 240
Eget kapital per aktie 0,68 0,96 0,61
(SEK)
Soliditet, % 24,08% 43,93% 22,59%
Soliditet, %, inklusive 55,97% 74,88% 56,11%
övervärde i Ziccum-aktier
Forsknings-och 42,40% 48,40% 34,00%
utvecklingskostnader/rörelse
kostnader, %
Antal aktier 8 618 930 8 618 930 8 618 930

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar) 2020

·
Den 24 januari 2020 kunde vi meddela att en befintlig kund som
tidigare anlitat ISAB för omfattande uppdrag och även köpt ISABs
labinstrument PreciseInhale har tecknat ett
kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750 KSEK

·
Den 12 mars 2020 kunde vi meddela att ISAB erhållit ny
PreciseInhale-beställning från Institutet för Miljömedicin (IMM) på
Karolinska Institutet, en av världens mest innovativa
lungforskningsorganisationer, och nu en återkommande ISAB-kund. IMM
har tecknat en beställning på 45 000 euro för ett åtta månaders
hyresavtal av ett PreciseInhale-system, med en köpoption i slutet av
perioden. Leverans är planerad under våren 2020

·
Den 16 mars 2020 levererade ISAB sin första fullt kommersialiserade
DissolvIt in vitromodul. Den ursprungliga beställningen för
leveransen, som gjordes i september 2018, var värd 65 000 EUR

·
Under mars månad 2020 levererades ett PreciseInhalesystem till
ordervärde uppgående till 3 046 KSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

·
Den 23 april meddelade vi att samtliga bolagets aktier i Ziccum AB
avyttrats till ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter
försäljningsomkostnader. Försäljningen medför en redovisningsmässig
vinst uppgående till cirka 19,5 MSEK. Därigenom har ISAB säkrat
återbetalning av samtliga kortfristiga lån samt säkerställt rörelsens
finansiering enligt nuvarande finansieringsplan till utgången av 2021

·
Den 29 april meddelade vi att Inhalation Sciences AB har tecknat ett
globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH, en ledande
tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier. TSE Systems
kommer att inkludera ISABs PreciseInhale plattform i sin väl ansedda
portfölj av högkvalitativ inhalationslaboratorieutrustning per
omgående och, med stöd av företagets omfattande globala
försäljnings-, marknadsförings- och distributionskanaler inleda
marknadsföring och försäljning.

·
Det globala distributionsavtalet har tecknats och är giltigt till
slutet av 2022, med möjlighet till förlängning före periodens slut.
Man har som en del av distributionsavtalet kommit överens med TSE
Systems om inköp av minst 3 PreciseInhale-instrument med tillhörande
moduler och ordervärdet för avtalat minimum uppskattas till minimum 3
MSEK. Ett minimum av ett PreciseInhale-system skall levereras under
2020 och två PreciseInhalesystem ska levereras under 2021

·
På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19, så har ISAB
initierat korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad
arbetstid. Detta ska inte påverka företagets verksamhet och åtaganden
och ses som en korttidslösning tills läget stabiliseras

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR
(http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/)

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl.
08.00 (CET) den 7 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-swe...
https://mb.cision.com/Main/15842/3105535/1243043.pdf
https://mb.cision.com/Public/15842/3105535/831d7f12e3bb8f0a.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.