Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Inhalation Sciences: Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB (publ) årsstämma den 12 maj 2020

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) höll idag, den 12 maj 2020,
årsstämma i Flemingsberg. Nedan följer en sammanfattning av de
viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus
Gottwald samt nyvaldes Mårten Winge och Daniel Spasic. Fredrik
Sjövall och Tom Sundelin hade avböjt omval. Till styrelseordförande
nyvaldes Daniel Spasic.

Råsunda förvaltning aktiebolag lade fram förslag om att arvode till
styrelseordförande ska utgå med 125 000 kronor. Det beslöts att
arvode skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med
62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och
Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,
apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller,
vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter
konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara
begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna stämman
utestående antal aktier.

Övriga beslut

Beslut tog om riktlinjer för tillsättande och instruktion för
valberedning.

Flemingsberg den 12 maj 2020

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/kommunike-fran-inhalati...
https://mb.cision.com/Main/15842/3109887/1246425.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.