Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: KVARTALSRAPPORT 1 2020

Kliniska framsteg och utökad pipeline

Höjdpunkter i verksamheten under Q1 2020

· Den 15 mars rapporterade vi slutgiltiga data från företagets fas
2a-studie av IPED2015. Där demonstrerades statistiskt signifikanta
och kliniskt relevanta resultat på viktiga effektmått hos patienter
med allvarlig ED efter en enda dos IPED2015. Som tidigare redovisats
kunde fas 2a-studien avslutas framgångsrikt utan att kritiska
biverkningar observerades.

· Den 31 mars meddelade vi att vi har lämnat in en ansökan om
klinisk prövning (CTA) i fas 2a till MHRA i Storbritannien för vår
läkemedelskandidat IP2018. Genom att denna CTA lämnats in utnyttjade
vi även vårt optionsavtal med Saniona för IP2018.

Väsentliga händelser efter denna redovisningsperiod

· Den 27 april meddelade vi att vi har genomfört en 3 Mkr
direktemission bestående av warranter till Formue Nord, en dansk
investeringsfond. Vi aviserade även ett förslag inför årsstämman om
en 7 Mkr företrädesemission med warranter som är helt garanterade.

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina
finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S
bolagsregistrerades den 2 maj 2016.

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 392 TDKK (-1 463)

· Resultat per aktie var -0,11 DKK (-0,22)

· Likvida medel: 7 082 TDKK (13 346)

· Soliditet: 82%

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 591
375 aktier (per 2020-03-31). Soliditet: eget kapital dividerat med
tillgångar.

VD:s kommentar

"Q1 har varit ännu ett händelserikt kvartal för Initiator Pharma.
Först och främst har vi meddelat slutgiltiga data från den kliniska
fas 2a-prövningen av IPED2015. För det andra har vi lämnat in en
ansökan om klinisk prövning (CTA) till den brittiska
tillsynsmyndigheten: därmed kunde vi också utnyttja optionen på
IP2018 från Saniona. Vi kan nu helt integrera den substansen i
Initiator Pharmas pipeline. 2020 blir ett riktigt spännande år för
företaget, med en rad kommande brytpunkter på kort till medellång
sikt."

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post:
ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235,
e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska
behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är
inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler
som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med
erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte
svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de
godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓ och LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är
börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3800
aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/initiator-pharma--kvartals...
https://mb.cision.com/Main/15335/3116903/1251291.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.