Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-09

Initieringsanalys Candles: Ljusa utsikter

Detta är en betald analys på uppdrag av Candles Scandinavia utförd av Analysguiden

Imponerande tillväxtresa
Candles Scandinavia har vuxit snabbt inom doftljusbranschen. Från starten i ett garage för 12 år sedan omsätter bolaget idag en bra bit över 100 Mkr och har nyligen marknadsnoterats på First North Growth Market. Efterfrågan på ljus, och i synnerhet doftljus, växer både i Sverige och internationellt. Candles är väl positionerade med miljövänliga doftljus baserade på rapsolja i stället för traditionella doftljus som produceras med paraffin som bas.

Kombinationen av 100% naturliga ljus som är unikt kundanpassade och som samtidigt kan produceras till volymmässigt storskaliga nivåer ger Candles Scandinavia en stark position för framtida tillväxt.

Affärsmodellen är tydlig och fokus ligger på att växa organiskt inom egentillverkade doftljus för externa kunder – Private Label. Samtidigt finns två andra ben att stå på: distribution av etablerade varumärken (Brands) och hemmaförsäljning (Home Party).

Fortsatt snabb tillväxt
Candles räknar med att fortsätta sin snabba tillväxttakt och bedömer att försäljningstillväxten kommer att ligga på minst 30% per år under de närmaste åren. En betydande ökning av produktionskapaciteten under både 2022 och 2023 möjliggör en växande försäljning och lönsamhet. Framför allt väntas verksamheten inom Private Label växa. Vi räknar också med att försäljningen inom det nystartade affärssegmentet Home Party, som åtnjuter mycket höga bruttomarginaler, tar fart under kommande kvartal. Gruppens bruttomarginal uppgick till 45% i fjol.

Inleder bevakning med riktkurs 86 kronor
Vi räknar med att Candles kommer att visa fortsatt stark tillväxt under kommande år – något som underlättas av årets två kapitalskott som används för organisk tillväxt och kapacitetsutbyggnad. Försäljningstillväxten har varit stark de senaste åren. Vi räknar med fortsatt stark ökning under de närmaste åren, med strax under 30% per år. Under det brutna räkenskapsåret 2020/21 uppgick försäljningen till 111 Mkr. För 2021/22 räknar vi med en försäljning om 142 Mkr och för 2022/23 188 Mkr. Ledningen har varit tydlig med att tillväxt går före lönsamhet de närmaste åren. En hållbar strategi tillsammans med en säkrad finansiell ställning för expansion ger ytterligare potential i aktien.

Författare Analysguiden