Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-09

Initieringsanalys DevPort: Snabbväxande konsult med betydande rabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Fordonsfokuserad teknikkonsult med stark historik
DevPort är ett Göteborgsbaserat utvecklings- och teknikkonsultbolag som grundades 2008. Vd sedan 2015 är Nils Malmros som har ett förflutet som affärsområdeschef på AFRY (tidigare ÅF). Branschmässigt ligger DevPorts fokus på fordonsindustrin som står för omkring 80 procent av omsättningen, med kunder som Scania och Volvo. Bolaget har sedan starten kombinerat hög tillväxt med god lönsamhet – inte ett år har slutat med förlust. Från 2010 till 2019 ökade bolaget omsättningen från 22 miljoner kronor till hela 463 miljoner. Rörelsemarginalen har de senaste fem åren legat på knappt 7 procent i genomsnitt med toppar på 8–9 procent under 2017–2018.

Tillväxten tar fart igen efter tillfällig pandemisvacka
Pandemiåret 2020 blev ett dramatiskt år för DevPort. Omsättningen föll med hela 27 procent och resultatet mer än halverades. Från andra kvartalet 2021 har DevPort emellertid uppvisat en tydlig återhämtning med kraftigt ökad tillväxt. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med hela 36 procent, varav 34 procent organiskt. Rörelsemarginalen stärktes samtidigt till 6,1 procent (4,3). Efter niomånadersrapporten presenterade DevPort nya finansiella mål som innefattar ett tillväxtmål på minst 20 procent årligen, inklusive förvärv, samt en vinstmarginal på minst 8 procent under en konjunkturcykel.

Aktien: tvåsiffrig vinsttillväxt till ensiffriga multiplar
Sett i relation till DevPorts historik, med dubbelt så hög tillväxttakt och en rörelsemarginal på 8–9 procent som bäst, framstår de nya målen som klart realistiska. Räknat på våra prognoser, som inte inkluderar förvärv, handlas aktien till ensiffriga EV/Ebit-multiplar på prognoserna för 2022–2023. Det kan jämföras med sektorn som handlas till EV/Ebit 10–16 på konsensusprognoserna. DevPorts storlek i kombination med det stora beroendet av ett fåtal kunder i den cykliska fordonsindustrin gör att en rabatt är motiverad, men knappast i nivå med den nuvarande. Analysguiden ser en trolig uppvärdering till åtminstone EV/Ebit 10 på 2023 års prognoser, vilket ger en riktkurs på 43 kronor. Vi ser även högre multiplar som troliga i takt med att DevPort visar på stärkt lönsamhet och blir större. Stärker caset i DevPort gör dessutom ett stort ägande från insynspersoner. Styrelseordförande Per Rodert är största aktieägare med 12,6 procent av aktierna och vd Nils Malmros sjätte största ägare med 5,1 procent. Dessutom har bolaget redan lyckats få in starka institutionella ägare, såsom Nordea Småbolagsfond Norden, Robur Fonder Microcap och Didner & Gerge Small and Microcap.

Författare Analysguiden