Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-07

Initieringsanalys Devyser Diagnostics: Snabbväxare inom gentest med skyhöga marginaler

Detta är en betald analys på uppdrag av Devyser Diagnostics utförd av Analysguiden

Förenklar arbetsprocessen & förbättrar terapibeslut
Devyser är ett snabbväxande medicinteknikbolag verksamt inom marknaden för genetisk diagnostik. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer genetiska testkit samt mjukvara inom segmenten ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering. Försäljningen bedrivs i mer än 45 olika länder och riktas till laboratorier inom rutindiagnostik. Rutindiagnostiska laboratorier lägger stor vikt vid snabbt handhavande, förenklade arbetsprocesser och precisa test eftersom de erhåller ersättning per genomfört test. Det faller väl in med Devysers enrörslösning. En process vilken förenklar arbetsflödet, ökar provgenomströmmningen och minskar risken för opålitliga testresultat. Det innebär i nästa steg att läkare snabbt kan fatta välinformerade terapibeslut och påbörja lämplig behandling för patienten.

Attraktiv affärsmodell & lojala kunder
Försäljningen av testkiten efterliknas vid en ”rakbladsmodell utan hyveln”, eftersom testkiten är förbrukningsvaror med höga marginaler och hårdvaran tillhandahålls av tredje part. Det syns tydligt i bruttomarginalen som det senaste helåret uppgick till 77 procent. Intäkterna är ofta av återkommande karaktär, vilket beror på att när laboratorier väl validerat in produkten i deras sortiment är det en tidskrävande process att byta leverantör. Det skapar således en vallgrav kring produkten när den tagit sin in i sortimentet och faktumet är att antalet förlorade kunder sedan grundandet 2004 kan räknas på en hand.

Expansion i USA & replikera beprövad strategi
Historiken i Devyser genomsyras av hög tillväxt där bolaget årligen uppvisat en organisk tillväxt om 29 procent sedan 2016, siffror som inkluderar ett tungt drabbat pandemiår. Produktportföljen är bred och består av 26 CE-märkta testkit. Den första produkten såldes redan 2006 och fram tills idag har bolaget sålt mer än 2,5 miljoner testkit. Det finns således en lång historik av bevisad försäljning och i vår mening även en relativt låg produktrisk. Vägen framåt är tydlig och handlar om dels expansion inom nya marknader, såsom USA och Asien, dels omvandling till direktförsäljning på utvalda marknader. Omvandlingen till direktförsäljning har sin bakgrund i den framgångssaga som observerades när en egen säljorganisation etablerades i Italien under tidigt 2014. Sedan direktförsäljning initierades på marknaden fördubblades försäljningen under de första sex månaderna och har sedan dess växt med hela 39 procent per år.

Bra ingångsläge i pressad aktie
Den generella börsoron har gjort att aktien likt börsmarknaden handlats svagt och vi anser att nuvarande kursnivåer är ett bra ingångsläge i ett bolag i framkant inom genetisk diagnostik.

Analysguiden inleder bevakning med riktkurs 110 kronor.

Författare Analysguiden