Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-21

Initieringsanalys Flexion Mobile: Portföljinvestering i världens största mobilspel

Detta är en betald analys på uppdrag av Flexion Mobile utförd av Analysguiden

Heltäckande serviceerbjudande för spelutvecklare
Flexion Mobiles produkt grundar sig i ett heltäckande serviceerbjudande där bolaget tar spelutvecklarens befintliga Android spelfil, omvandlar den för att möjliggöra distribuering i alternativa kanaler och hanterar sedan genom sitt full service erbjudande alla delar från testning och uppdatering till fakturering och compliance-frågor. Bolagets intäkter kommer sedan från en intäktsdelning med spelutvecklaren där bolaget behåller ungefär 13 procent av omsättningen. Grundbulten i bolagets erbjudande är en teknologi som utvecklats under de senaste tio åren. Teknologin kan beskrivas som en automatiserad maskin som ompaketerar spelfilen och teknologin är patenterad i USA och inväntar patent i Europa.

Adresserar snabbt växande alternativ marknad
Bolagets adresserbara marknad är Android-marknaden i stort, specifikt den alternativa Android-marknaden. Omkring 85 procent av alla mobila enheter som säljs är idag androidenheter och marknaden står för ungefär hälften av alla intäkterna. Största marknadsplatsen för spel och appar är Google Play men en växande marknad är olika typer av alternativa butiker. Det så kallade alternativa ekosystemet är ofta kopplat till specifika mobiltillverkare, exempelvis Samsung Galaxy App Store, ONE Store, Amazon Appstore, Huawei App Gallery och Xiamoi App Store. Bakgrunden till att allt fler mobilleverantörer erbjuder egna butiker samt att spelutvecklare vill finnas där är flerfaldig. Alternativa appbutiker skapar en ny intäktskälla för både mobiltillverkare och spelutvecklare. Detta genom att de bland annat utgör en möjlighet mobiltillverkare att addera mjukvara och spel till sitt erbjudande och därmed hålla kvar kunderna i aktörens större ekosystem. Flera aktörer investerar nu kraftigt i sina egna appbutiker, något som kommer gynna Flexion den närmsta tiden.

Kraftigt växande spelportfölj
Bolagets spelportfölj har växt kraftigt de senaste åren och gått från att innehålla totalt 12 spel i slutet av juni 2019 till att innehålla 22 spel i slutet av september i år. Utöver dessa finns ytterligare 3 spel som bolaget skrivit avtal för men ännu inte lanserat. I den senaste kvartalsrapport uppgick den genomsnittliga månatliga intäkten för de bäst presterande spelen, top-tier spelen, till cirka 560 000 USD per månad. Vidare uppgav bolaget också att spelportföljen har cirka 40 miljoner USD i intäkter i Google Play per månad. Intäkter i Google Play används ofta som referens och en tumregel är att Flexion uppnår cirka 10 procent av intäkterna som spelet har i Google Play med full distribution i sina kanaler.

Genom en DCF-värdering över prognosperioden 2021–2026 landar vi i ett motiverat värde på 23–30,6 kronor, på 12–18 månaders sikt.

Författare Analysguiden