Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-20

Initieringsanalys Leading Edge Materials: Råvarubolag med sällsynt stor potential

Detta är en betald analys på uppdrag av Leading Edge Materials utförd av Analysguiden

Kanadensiskt bolag med starka band till Sverige
Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med en sekundärnotering på Nasdaq First North. Bolaget har en svensk ledning och utvecklar två huvudprojekt i Sverige som båda har ett mycket stort strategiskt värde i den framtida råvaruekonomin.

Fokus på grafit och sällsynta jordartsmetaller
Woxna är en grafitgruva i Hälsingland som planerar att leverera anodmaterial till batterimarknaden. Efterfrågan är i stark tillväxt mycket tack vare elektrifieringen av fordonsflottan runt om i världen som i sin tur kräver högkvalitativt material. Leading Edge utvecklar även projektet Norra Kärr utanför Gränna, innehållandes sällsynta jordartsmetaller (REE), vilka också spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Ett skäl till den mycket starka efterfrågan är att REE behövs för att kunna producera starka permanenta magneter som används i bland annat elmotorer och vindkraftverk. I dag är Kina den ledande producenten av dessa värdefulla och strategiska material, både grafit och REE, och Europa har i dag ingen primär produktion. Det stora beroendet av Kina har dock blivit en politisk fråga på EU-nivå och det finns ett tydligt tryck att Europa ska säkra egen produktion.

Aktie med rejäl potential, men också stora risker
Leading Edge har i dag ett mycket lågt börsvärde i förhållande till den potential som finns om bolaget lyckas driva dessa projekt till produktion. Det beräknade nuvärdet av bolagets två projekt uppgår till mer än tio gånger dagens börsvärde, enligt de scoping studier (se not på sid 2) som bolaget redovisade i somras. För att realisera detta värde krävs dock att Leading Edge lyckas driva projekten framåt. Det projekt vi anser ligger längst fram i tid och har störst chans för att lyckas är Woxna, där vi ser bolagets kommersialiseringsprocess för att skapa ett batterianodmaterial som avgörande. För Norra Kärr krävs ett antal godkännanden. Initialt skall bolaget erhålla en bearbetningskoncession, vilket skulle öppna upp för en accelererad utveckling av projektet. Detta är dock något bolaget jobbat på i över 10 år. Med en omarbetad gruvplan som minskar den miljömässiga påverkan på plats ser vi att chansen ökat för att detta skall materialiseras. Även om en hel del arbete återstår för att realisera värdet ur projekten framstår Leading Edge som ett underskattat bolag. Vi anser att värderingen borde ligga i intervallet 3,50–5 kronor per aktie. På sikt är potentialen ännu större vid lyckad kommersialisering av grafitprojektet och erhållen bearbetningskoncession och efterföljande utveckling för Norra Kärr. Risknivån i ett gruvbolag innan produktionen dragit i gång är samtidigt mycket hög.

Författare Analysguiden