Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-14

Initieringsanalys Nimbus: Lågt värderat tillväxtbolag

Detta är en betald analys på uppdrag av Nimbus Group utförd av Analysguiden

Tillväxtresan fortsätter
Nimbus Group har ökat omsättningen från 371 Mkr 2017 till 1 482 Mkr (rullande tolv månader per september 2021). Samtidigt har rörelseresultatet stigit från 9 till 148 Mkr. Tillväxten har skett både organiskt och via förvärv på en marknad som globalt vuxit stabilt antalsmässigt med i genomsnitt drygt 5% från och med 2013 och mer än så i värde.

Nimbus höga orderstock, försäljningsprognoser för globala konkurrenter och allmänt goda ekonomiska utsikter talar för stark tillväxt 2022. Därefter bedömer Analysguiden bolagets eget tillväxtmål - 10% plus förvärv av nya varumärken - som trovärdigt baserat på historik och planer. Tillväxten på världens största delmarknad, USA, är mycket lovande.

Ökad skalbarhet
Nimbus har successivt ökat skalbarheten genom att öka andelen extern produktion. Det ökar möjligheten till kapitalsnål tillväxt och minskar risken vid en kraftig ekonomisk nedgång. 75% av kostnadsmassan är numera rörlig i sexmånadersperspektivet. Balansräkningen är stark vilket kommande år förväntas möjliggöra förvärv. Den skapar en långsiktig uthållighet mot strategiska mål.

Bra ägarbas
R12 Kapital, största ägare med 31%, har funnits med sedan bolagets nystart 2012. R12 har visat sig framgångsrika även som huvudägare i NCAB. ODIN Fonder, största institutionella ägare, har bra ”record” och brukar vara långsiktiga. Ledningen har stort ägande och varit med på hela tillväxtresan.

Låg värdering
Efterfrågan är högre än den som speglas av den redan starka orderingången. Detta beror på att bolaget inte kunnat bekräfta alla order på grund av aktuell produktionskapacitet. Order inkluderas när
man erhållit förskottsbetalning vilket säkerställer kvalitet i orderboken. Vidare gör långa leveranstider att fakturering och resultat kommer med viss eftersläpning. Resultatet bör öka rejält 2022–23.
Nimbus värderas till EV/EBIT 5,7 baserat på 2022P. Det är lågt och lägre än genomsnittet bland branschkollegor. Historik sedan 2013 och långsiktiga tillväxtmöjligheter talar för att bolaget borde värderas upp. Största risken är en rejäl konjunkturnedgång. Riktkurs: 92 kr

Författare Analysguiden