Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Initieringsanalys Railcare Group: Innovativ järnvägsspecialist i konservativ bransch

Detta är en betald analys på uppdrag av Railcare Group utförd av Analysguiden

Gör specialjobben ingen annan kan eller vill
Railcare är en nischaktör inom järnvägsunderhåll och transporter som lever på sin flexibilitet och uppfinningsrikedom i en konservativ bransch. Bolaget har sina rötter i utvecklingen av flera innovativa produkter för entreprenadarbeten, för egen räkning och delvis tillsammans med partners, där två exempel står ut:

• RailVac är som en gigantisk dammsugare som suger upp den makadam som syllar och räls vilar på, vilket krävs vid olika slags underhållsarbeten, varav ca hälften är kabelsänkningar.
• MPV är en alldeles nyligen släppt batterivagn – som en powerbank på räls – som kan användas tillsammans med RailVacen ellerandra maskiner, när buller och avgaser från dieseldrift måste undvikas.

Kombinationen av de två användes exempelvis nu i mars på ett av MPVns första stora jobb, i Citytunneln under Stockholm där det givetvis är hög prioritet på att undvika avgaser och buller.

Transport, den lysande stjärnan på senare år
De senaste 3-4 åren har dock transportaffären vuxit betydligt snabbbare och har högre marginaler än entreprenad. Ett viktigt och för kunden helt vitalt kontrakt på hela 10 år med Kaunis Iron för malmtransporter från gruva till hamn bröt isen och visade att lilla Railcare inte bara kunde hantera ett sådant uppdrag bra, utan göra det så mycket bättre och lönsammare än de stora drakarna. Det har nu lett vidare till att bolaget också fått LKAB som återkommande kund. Hemligheten bakom kundnöjdheten ligger i bolagets företagskultur, med honnörsord som ansvarstagande, flexibilitet och yrkesstolthet, vilket också har möjliggjort en plattare och därmed effektivare och
billigare organisation.

Prognoser och värdering
Järnvägsbranschen utmärker sig inte för hög tillväxt, däremot för stabilitet. För en liten nischaktör kan dock timingen på enstaka stora uppdrag innebära ganska stora svängningar från ett kvartal till ett annat. Å andra sidan behöver inte omsättningstillväxten begränsas av marknaden, då det är lättare att växa på egna meriter. Det är också det som har gjort att bolaget nästan vuxit ifrån sina egna medelfristiga finansiella mål som nu känns nattståndna, vilket också reflekteras i våra prognoser. Värderingen återspeglar en låg tillväxt och hög kapitalbindning å ena sidan, mot en stabilitet och begränsad risk å den andra. Ändå ger den utrymme för en uppsida på ca 30% från nuvarande kurs, även i det sämre investeringsklimat vi nu befinner oss i. Med högre tillväxt än våra antagna 6%, optimerad kapitalstruktur eller jämnare beläggning finns ytterligare uppsida.

Författare Analysguiden