Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-23

Initieringsanalys Train Alliance: Stark framtidstro inom järnvägen

Detta är en betald analys på uppdrag av Train Alliance utförd av Analysguiden

Drygt 2,7 miljoner kvadratmeter mark i rätt lägen
Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med ett eget innehav av strategiskt placerad mark. Verksamheten omfattar att förvärva och utveckla mark, att göra den järnvägsklar, samt att tillsammans med kunder etablera anläggningar för underhåll och logistik av tåg och järnvägsinfrastruktur. Bolaget har sedan 2009 byggt upp ägande i mark som är placerat i strategiska lägen i förhållande till järnvägens lokalisering. Man har idag över 900 000 kvm järnvägsklar mark som man avser både sälja och hyra ut under kommande år. Detta borgar för en stabil intjäning som är baserat på järnvägsklar mark som underliggande tillgång.

Uppåtgående trend för järnvägen
Det råder kapacitetsbrist på den svenska järnvägen och flera aktörer investerar miljarder i nya fordonsanskaffningar. Både resandet och transporter med järnväg prognosticeras öka med 40–50% fram till 2040. För att uppnå dessa ökningar kommer investeringar att krävas i både lok, vagnar, spår men även anläggningar för att sköta service av dessa då underhåll är avgörande om man ska uppnå en hög effektivitet i järnvägsnätet.

250 mdkr till järnvägen kommande 10-års period
Från regeringshåll har man under 2018 beslutat om en 10-årig nationell transportplan som innebär järnvägsinvesteringar på uppemot SEK 250 miljarder i både underhåll men även nya investeringar. Investeringar i järnväg är en förutsättning för att man skall kunna öka resandet och transporter då detta förutsätter en väl fungerande infrastruktur.

Inleder bevakning med riktkurs 128 kr
I mars 2022 meddelade den oberoende värderingsfirman Svefa att man kraftigt höjt sin bedömning av Train Alliances justerade substansvärde till 128 kr per aktie (tidigare 68 kr). Denna ökning sker efter att en ny detaljplan för bolagets markområde i Sigtuna vunnit laga kraft i början av 2022. Vi inleder bevakning av Train Alliance med riktkurs 128 kr.

Författare Analysguiden