Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

INSPLORION: ARBETE ENL PLAN TROTS VISS COVID 19-PÅVERKAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Insplorion, som handlas på Spotlight Stock
Market, uppger att verksamheten i stort sett fortskridit enligt plan under
det första kvartalet, trots viss negativ påverkan till följd av
covid-19-pandemin.

"Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av
covid-19 pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa under 2020
ligger dock kvar", skriver bolagets vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.

Även inom luftkvalitetsensoraffären har arbetet i stort fortskridit enligt
plan.

"Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn anpassas till specifika
applikationer har kunnat fortgå. Enstaka kundprocesser har fördröjts till
följd av att kunden tillfälligt permitterat personal, men allt tyder på att
projekten kommer startas upp igen senare under året", skriver vd.

Fälttester med sensorn inom LoV-IoT-projektet har intensifierats under början
av året och planeras att avslutas under sommaren, heter det.

Insplorion samarbetar med Powercell och Chalmers inom projektet
'Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi'. Under
hösten ska en demonstrationsprodukt vara på plats för att ha som verktyg i
interaktion med framtida kunder.

Inom batterisensoraffären är Insplorions verksamhet huvudsakligen kopplad till
en internationell marknad och har därför påverkats något mer av covid-19,
skriver vd.

"Några av våra partners i Europa har drabbats av nedstängningar under
kvartalets andra hälft. Tidigare planerade kundmöten och seminarier har
skjutits på framtiden eller ersatts av webbmöten. Sammantaget är bedömningen
att vi under första kvartalet tappade viss effektivitet gällande
utvecklingsarbetet inom ett antal delprojekt till följd av internationella
partners rådande begränsningar. Vår bedömning är dock att vi även
fortsättningsvis kommer hitta vägar fram att ha god hastighet trots de
begränsningar som covid-19 medför", skriver vd.

Insplorions nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor under det första
kvartalet (0,005). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,6
miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie före och efter utspädning blev
-0:26 kronor (-0:31).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick
till -5,0 miljoner kronor (-1,4).

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 18,1 miljoner kronor (5,8). Bolaget
kommer som tidigare kommunicerat få in 2,1 miljoner kronor under året från
Eurostarprojektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 miljoner kronor under
projektets tre år. För 3Believe-projektet kommer 1,8 miljoner kronor
utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 miljoner kronor
under projektets 2,5 år. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande
skulder uppgående till 4,6 miljoner kronor (4,8).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.