Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-25

INSPLORION: RESULTAT -3,6 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Insplorion hade en nettoomsättning på 0,5 miljoner kronor (0,3) under andra kvartalet 2021. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,6 miljoner kronor (-3,2) och resultat per aktie var -0:28 kronor (-0:33).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1,7 miljoner kronor (1).

Den tyska fordonstillverkaren har nu slutfört testningen av det uthyrda batteriutvecklingsinstrumentet med syftet att utvärdera Insplorions teknik för att studera processer i litiumjonbattericeller.

"Resultaten är goda och vi för nu diskussioner kring formatet för fortsatt instrumentanvändning. Tillämpningen visar hur våra affärsområden forskningsinstrument och batterisensorer samverkar", kommenterar vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.

Inom området batterisensorer fortgår utvecklingsarbetet.

Insplorion ser goda möjligheter att utveckla existerande och nya samarbeten med fler europeiska batteritillverkare, både mindre nisch- och större volymaktörer, heter det.

För luftkvalitetsensorn pågår ett antal projekt med olika grad av anpassningar för de olika tillämpningar som kunderna verkar i. I nästa steg kommer sensorerna att flyttas runt, och mätdata från bolagets sensorer kommer att samordnas med mätdata från referensinstrument och kompletterande sensorer.

"Min bedömning är att projektet leder till att vi får fler referenser samtidigt som systemoptimering och handhavandet kring plattformen för olika användarmiljöer kan uppgraderas", skriver vd.

Han skriver vidare att produktutvecklingen för vätgassensorn har fortsatt enligt plan under kvartalet.

"Vår tidigare kommunicerade målsättning ligger fast – att ha en kommersiellt gångbar prototyp utvecklad innan årsskiftet 2021/22", skriver Patrik Dahlqvist.
Författare Direkt-SE