Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Instalco: Penser Access: Instalco - Tillväxten rulllar vidare

Instalcos Q1 resultat innebar en stark tillväxt i omsättning om 38%
yoy och ett rörelseresultat 30% upp yoy. Omsättningen var något högre
än våra förväntningar men EBIT i linje i och med att
rörelsemarginalen kom in något lägre än väntat. Huvuddelen av
tillväxten är förvärvsdriven men även den organiska tillväxten var
stark på 11%. Enligt Instalco bidrar förvärvade bolag till att
organisk tillväxt ökat och så har det sett ut de sista tre kvartalen.
De nya bolagen börjar samarbeta med andra bolag i gruppen, och kan
därmed ta fler och större order. Under Q1 fick Instalco dessutom sin
största order någonsin, ett projekt med NCC och Region Sörmland med
ett värde på 700 mkr.

Förvärvstakten är fortsatt hög och i april gjordes i snabb takt tre
nya förvärv om sammanlagt 193 mkr i omsättning. Instalco är
konfidenta i att nå sitt förvärvsmål om 600-800 mkr i omsättning även
i år. Gjorda förvärv skapar en bra grund för både Q2 och årets
resultatutveckling och dessutom ser Instalco en bättre marginal i Q2
jämfört med Q1. EBIT marginalen var nere på 7,2% i Q1 och även om Q1
säsongsmässigt alltid är det svagaste så innebar nedstängningen i
Norge att projekt där gav sämre lönsamhet än väntat. Enligt Instalco
kommer marginalen att komma upp igen i Q2 i och med att orderboken är
av god kvalitet.

Kassaflödet är nu så starkt i gruppen att de klarar av att finansiera
förvärven själva och ändå ha kassaflöde över. I Q1 har dom använt det
extra kassaflödet till att betala ner lån och skuldsättningen har
gått ner långt under målen. Rapporten kom in nära våra estimat och vi
ligger kvar med oförändrade estimat förkommande år. Även motiverat
värde är oförändrat på 170-185 kr, vilket motsvarar en PE multipel på
15-16 på 2021 och ett värde av "extra" kassaflöde om 10-15 kr per
aktie

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/instal_20200508.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/penser-access--instalco---tillvaxt...

Författare Cision News