Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolans årsredovisning 2018/2019

Internationella Engelska Skolan (IES) har idag publicerat sin
årsredovisning för 2018/19 på bolagets hemsida:
http://corporate.engelska.se/sv

Cecilia Marlow, tf vd IES kommenterar: "En skola är en viktig och
integrerad del av det lokala samhället. Därför fokuserar vi i år vår
årsredovisning och hållbarhetsredovisning på att beskriva hur IES
bidrar. Vårt viktigaste bidrag är, och har varit i över 25 år, att
barnen som går i våra skolor - oavsett bakgrund, tidigare upplevelser
och hemförhållanden - får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi är
stolta över att varje dag vara en viktig del i att förbereda våra
nästan 30 000 elever i Sverige och Spanien till att bli unga vuxna
som tar ansvar, är toleranta och ambitiösa. I vår årsredovisning kan
ni bland annat läsa hur kommuner, rektorer, tidigare och nuvarande
elever samt medarbetare ser på vårt bidrag."

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska
och engelska under vecka 46 och kan beställas på info@engelska.se

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
oktober 2019 kl 11.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700
anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur
fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/internation...
https://mb.cision.com/Main/14803/2949541/1132685.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.