Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Intervacc: Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

Stockholm den 25 maj 2020 - Antalet aktier och röster i Intervacc AB
(publ) har ändrats till följd av att 293 800 nya aktier har
emitterats under maj månad. Anledningen är utnyttjande av
personaloptioner under personaloptionsprogram 2017/2020:1 respektive
teckningsoptioner under incitamentsprogram 2017/2020:2 båda antagna
vid bolagsstämma den 8 juni 2017, vilka kan utnyttjas för teckning
fram till och med den 8 juni 2020.

Efter utnyttjandet av 240 000 personaloptioner som ger rätt till 271
200 aktier och 20 000 teckningsoptioner som ger rätt till 22 600
aktier har totalt 293 800 nya aktier emitterats. Därmed uppgår det
totala antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) per den 25 maj
2020 till 43 586 490.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
omgående offentliggörande den 25 maj 2020.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner inom området
djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt
grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova
Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8-684 211 10 som
Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/andrat-antal-aktier-och-roster-i-...
https://mb.cision.com/Main/4632/3119357/1253249.pdf

Författare Cision News