Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-09

Intervacc: Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2017

Intervaccs styrelse har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet
en dag av bokslutskommunikén 2017 till den 15 februari 2018, i
stället för den 16 februari 2018 som tidigare aviserats.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 12:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla en ny generation moderna
sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella
infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets
vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska
Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till
den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och
utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på
NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/andrat-datum-for-offentliggorande-...
http://mb.cision.com/Main/4632/2449096/789754.pdf

Författare Cision