Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-16

Intervacc: Hästnäringen - Strangvac ett viktigt verktyg i kampen mot kvarka

Intervaccs kommande vaccin Strangvac mot det fruktade hästsjukdomen
kvarka har nyligen uppmärksammats på olika sätt i fackpressen.
Hippson en välkänd i tidskrift bland svenska ryttare har skrivit en
artikel om det efterlängtade vaccinet i sin nätupplaga.

I artikeln intervjuas bl.a Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock som också är
en av forskarna bakom den vaccinteknologi som Strangvac bygger på och
han gläds speciellt åt att kunna säga "Vi har kommit fram till en
helt ny vaccinteknologi som inte ger några biverkningar."

Kvarka på häst är en allvarig sjukdom som drabbar många svenska stall
hårt, ett utbrott innebär inte bara lidande för hästarna utan en stor
arbetsinsats samt att det kan ge stora ekonomiska förluster. För
många inom hästnäringen är det därför glädjande nu när Intervacc med
den nya vaccinteknologin är på gång med ett säkert och skyddande
vaccin som kan finnas på marknaden om några år.

I artikeln intervjuas även Gittan Gröndahl som är statsveterinär på
SVA Statens veterinärmedicinska anstalt och en av de främsta
profilera i landet när det gäller kvarka. Hon välkomnar ett vaccin
mot kvarka och konstaterar "Det är säkert många som kommer att vilja
använda ett vaccin som skyddar mot kvarka. Ett utprovat kvarkavaccin
skulle förmodligen rekommenderas i flera lägen där smittrisken är
betydande och där konsekvenserna av ett kvarkautbrott skulle vara
påtagliga. Det skulle vara till stor hjälp med ett effektivt och
säkert vaccin i kampen mot kvarka".

En spännande resa pågår och idag saknas ett säkert och fullgott vaccin
mot kvarka på marknaden. Något som starkt bidrar till att Intervaccs
kommande vaccin Strangvac efter slutförd registrering blir ett
viktigt bidrag till att uppnå det för hästvänner viktiga målet - att
på sikt utrota den allvariga och kostsamma sjukdomen.

Länk till artikeln

https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/svenskt-vaccin-mot-kva...

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 10:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla en ny generation moderna
sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella
infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets
vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska
Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till
den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och
utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på
NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/hastnaringen---strangvac-ett-vikti...
http://mb.cision.com/Main/4632/2454270/793357.pdf

Författare Cision