Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-29

Intervacc: Intervacc AB byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission AB

Intervacc AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB
avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB
tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess
kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Adviser
åt bolaget.

Intervacc aktien är upptaget för handel på Nasdaq First North, vilket
innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser.
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika
börserna som ingår i Nasdaq OMX. Alla bolag vars aktier handlas på
First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever
upp till First Norths regelverk för bl.a informationsgivning till
marknaden och investerare.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 16:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan med Remium Nordic
Holding AB som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ab-byter-certified-advis...
http://mb.cision.com/Main/4632/2561443/869249.pdf

Författare Cision