Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-28

Intervacc: Intervacc AB (publ): Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt.

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Intervacc AB (publ)
("Bolaget") så har styrelseordförande Rune Bergman (via NR Bergman
Holding AB) och styrelseledamot Kenneth Jansson (via K Janzon Holding
AB) på förfrågan från professionella investerare och i samråd med
Bolagets finansiella rådgivare Remium Nordic AB överlåtit sammanlagt
2 212 000 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till
nämnda investerare.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare förstärka Bolagets
aktieägarbas med långsiktiga professionella investerare.
Överlåtelserna har skett vederlagsfritt och förvärvarna har förbundit
sig att utnyttja samtliga teckningsrätter till att teckna nya aktier
i den pågående företrädesemissionen.

Bland nämnda investerare kan nämnas Thomas Eklund (styrelseordförande
i Moberg Pharma AB och Sedana Medical samt styrelseledamot i Boule
Diagnostics AB och Biotage AB).

Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 12:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc-aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ab--publ--insynspersoner...
http://mb.cision.com/Main/4632/2483438/812673.pdf

Författare Cision