Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-02

Intervacc: Intervacc AB: Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i Intervacc AB:s BTA (betalda tecknade aktier) är
den 7 maj 2018. Stoppdag hos Euroclear är den 9 maj 2018 och de nya
aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå
den 14 maj 2018.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB
är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.
Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 14:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ab--sista-dag-for-handel...
http://mb.cision.com/Main/4632/2510984/833879.pdf

Författare Cision