Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Intervacc: Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Stockholm den 26 februari 2020 - Intervacc AB (publ) har idag lämnat
in bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac till
den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Intervacc söker
godkännande för Strangvac, ett vaccin mot den mycket smittsamma
infektions-sjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

"Inlämnandet av ansökan utgör en fantastisk milstolpe för Intervacc.
Vi lämnar nu in ansökan om marknadsföringstillstånd för vårt första
egenutvecklade vaccin och tar ett viktigt steg för att förebygga
utbrott och lidande hos hästar genom att göra Strangvac tillgängligt
för världens hästveterinärer. Ett vaccin mot kvarka är ett betydande
verktyg i kampen för att få bukt med den mycket smittsamma
hästsjukdomen. Idag är kvarka den mest diagnosticerade
infektionssjukdomen på häst. Vid ett utbrott måste hela stall sättas
i karantän vilket ofta innebär stora svårigheter och leder till
betydande kostnader." säger Andreas Andersson, VD och koncernchef för
Intervacc.

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (Committee for Medicinal
Products for Veterinary Use, CVMP) hos EMA ska först acceptera
inlämnandet av ansökan och förväntas sedan återkomma med slutligt
besked inom 210 dagar, därutöver tillkommer tilläggstid för
besvarande av frågor från CVMP under gransknings-processen. Bolaget
gör bedömningen att den totala handläggningstiden blir ungefär ett
år.

Vaccinet är utvecklat med en innovativ teknologi och är baserad på
fusionerade rekombinanta proteiner. Forskningen som ligger till grund
för vaccinets tekniska plattform har skett tillsammans med forskare
på Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

"Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom
djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in
alla 28 medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island,
Lichenstein och Norge. Det känns verkligen glädjande att få ha varit
med om hela resan från grundforskning till vaccin" säger Intervaccs
forskningschef professor Jan-Ingmar Flock som tillsammans med Bengt
Guss, professor vid SLU, arbetat med projektet sedan starten.

Ansökan om marknadsföringstillstånd baseras på resultaten från en
serie framgångsrika kliniska studier där man studerat Strangvacs
säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet. DIVA (Differentiation
of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under
pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från
symptomfria smittbärare.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil
073-335 99 70

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
omgående offentliggörande den 26 februari 2020.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området
djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt
grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova
Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8-684 211 10 som
Certified Adviser.

Om Strangvac

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam
och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien
Streptococcus equi. Strangvac består av enbart av lösliga
rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt
levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med
utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ansoker-om-marknadsfori...
https://mb.cision.com/Main/4632/3045915/1201239.pdf

Författare Cision News