Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-24

Intervacc: Intervacc beviljas beviljas medel från Vinnova för att utveckla ett nytt vaccin

Intervacc AB (publ) vidareutvecklar nu sitt nya vaccin INV412 mot
mastit hos mjölkkor. Projektet samfinansieras av Intervacc och
Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i företag våren 2018.
Finansieringen gäller en första fas i ett prekliniskt
utvecklingsprogram med en budget om 3,1 miljoner kronor.

- Det är ett väldigt gott betyg åt vår vaccinteknologi och vår
vaccinkandidat INV412 som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt
i god konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har
möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi fortsätta våra
satsningar på ännu ett nytt vaccin i vår spännande projektportfölj
för en ny generation vacciner, konstaterar VD Jan-Ingmar Flock..

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela
världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit som
kan kopplas till Staphylococcus aureus per år. Mjölkindustrins
kostnader globalt förknippade till mastit är närmare 270 miljarder
kronor. Mjölkindustrin påverkas bl.a genom minskat mjölkutbyte,
påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig
avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett nytt vaccin som
komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket stort.

Tre vaccinkandidater

Genom att Staphylococcus aureus ger upphov till allvarliga och ofta
svårbehandlade infektioner på människa, kommer erfarenheterna från
INV412 på ko att kunna tas vidare inför en framtida utveckling av ett
vaccin på människa. Vaccination mot bakteriella infektioner ses som
en av de viktigaste åtgärderna för att minska överanvändningen av
antibiotika, vilket har lett till stora problem med
resistensutveckling och spridning av MRSA (Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus).

INV412 är Intervaccs tredje vaccinkandidat i projektportföljen, vid
sidan om Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst, och INV274 mot
streptokockinfektion på gris. Alla med stor potential inför framtiden
och baserade på bolagets teknikplattform för en ny generation
vacciner. Mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges
Lantbruksuniversitet har lagt grunden till den teknikplattform som
utgör basen i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 11:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic
Holding AB som Certified Adviser.

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att
främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av
behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva
innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under
Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s
ramprogram för forskning och utveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-beviljas-beviljas-medel-...
http://mb.cision.com/Main/4632/2529675/847374.pdf

Författare Cision