Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Intervacc: Intervacc meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022

Intervacc AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i
det incitamentsprogram som godkändes av bolagstämman den 11 juni
2019. Programmet gav vissa ledande befattningshavare och
nyckelpersoner möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp
av aktier om tre år. Samtliga som erbjöds teckning, tecknande det
fulla antalet erbjudna teckningsoptioner.

"Det starka intresset från ledning och nyckelpersoner att investera i
optionsprogrammet återspeglar vår positiva syn på Intervacc och den
utveckling vi tror på framöver." säger Andreas Andersson, VD för
Intervacc.

Bolagsstämman i Intervacc beslutade om emission av teckningsoptioner
och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2019/2022) i
bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden
teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 18,52 kronor vilket
motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för aktien i bolaget under perioden 12 juni till den 18 juni 2019.
Påkallandeperioden för teckning av aktier är från och med den 1 juli
2022. Totalt tecknades 330 455 optioner (87 % av programmet) vilket
motsvarar något mindre än 1% utspädning vid utnyttjande av samtliga
optioner.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019 kl 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova
Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00 som Certified
Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-meddelar-utfall-av-teck...
https://mb.cision.com/Main/4632/2862134/1076623.pdf

Författare Cision News