Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-24

Intervacc: Nordvaccs samarbete med tillverkaren IDT Biologika kommer inte att förnyas

Intervaccs dotterbolag Nordvaccs nuvarande avtal med tillverkaren IDT
Biologika av pälsdjursvacciner har som tidigare meddelats (se
pressmeddelande 20180313) sagts upp fr.o.m 2019 från tillverkarens
sida. Efter det att parterna nu fört samtal och förhandlat om ett
nytt avtal kan bolaget konstatera att samarbetet upphör vid
årsskiftet som tidigare meddelats.

Pälsdjurssegmentet hos Nordvacc omsatte under 2017 totalt ca 38,5Mkr,
men har haft en stadigt vikande trend de senaste tre åren. Den
negativa utvecklingen inom pälsdjurssegmentet möjliggör inte ett
fortsatt lönsamt samarbete med IDT Biologika. Nordvacc har produkter
i lager för 2018 års försäljning.

Verksamheten kommer fortsätta att fokusera på utveckling av egna
produkter och den internationella registreringen och lanseringen av
Strangvac®, Intervaccs vaccin mot kvarka på häst.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 20:45 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic
Holding AB som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/nordvaccs-samarbete-med-tillverkar...
http://mb.cision.com/Main/4632/2530848/847914.pdf

Författare Cision