Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-15

Intervacc: Ny kompletterande Strangvac studie påvisar immunologiskt minne under lång tid

Bioteknikföretaget Intervacc har nu tagit ytterligare ett steg mot att
befästa effekten av sitt kommande vaccin, som är ett av bolagets
utvecklingsprojekt, mot den beryktade streptokockinfektionen kvarka
på häst. En ny kompletterande studie visar att hästar som vaccinerats
med vaccinet Strangvac bibehåller ett "immunologiskt minne" mot
sjukdomen 12 månader efter vaccination. Resultatet av studien betyder
att en återvaccination inom 12 månader, istället för tidigare visade
6 månader, efter grundvaccination mycket snabbt återställer ett
skydd.

Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion med variga bölder hos
hästar - särskilt fruktad av trav- och galoppstall samt av
ridskoleverksamhet, då riskexponeringen ökar i och med att hästarna
kan komma i kontakt med dolda smittbärare. Att bli av med smittan
kvarka innebär ett omfattande arbete. Smittan innebär ett stort
lidande för hästarna och de ekonomiska följderna är ofta stora för
stall som drabbas p.g.a utebliven verksamhet och saneringsåtgärder.

- Den nya studien, i kombination med tidigare genomförda studier,
visar att intramuskulär vaccination med vaccinet Strangvac ger ett
effektivt skydd och dessutom ett snabbt immunsvar (boostereffekt) vid
återvaccination upp till ett år efter grundvaccination. Detta är
glädjande resultat som har stor betydelse inför utformande av
riktlinjer och vaccinationsprogram för hur Strangvac kommer användas.
Idag saknas ett helt säkert och fullgott vaccin mot kvarka på
världs-marknaden, vilket visas av aktuella rapporterade utbrott från
hela världen, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB.

Kvarka är anmälningspliktig i Sverige. Antalet konstaterade indexfall
har i Sverige årligen legat runt 100 de senaste åren, vilket oftast
innebär att många fler hästar i t ex ett stall blir drabbade.
Problemen med kvarka finns inom hästnäringen globalt med bara ett
undantag för Island - som aldrig tillåter andra hästar att komma in i
landet, med anledning av smittorisker.

De nu visade resultaten är ännu ett viktigt incitament för hästägare
att först genomföra de två grundläggande vaccinationerna i syfte att
förebygga kvarka hos hästar. En återvaccination (booster) med endast
en dos inom 12 månader kan därefter inom en vecka ge ett snabbt
förnyat skydd. En sådan booster-dos kommer rekommenderas inför en
ökad exponeringsrisk för hästarna, exempelvis inför tävlingar, vid
transporter eller vid identifiering av ett kvarkafall. Detta är i
överensstämmelse med rekommendationer för vaccination mot
hästinfluensa.

Strangvac har genomgått kliniska prövningar och säkerhetstester med
ett gott resultat. Intervacc avser att under slutet av 2019 lämna in
en registreringsansökan för Strangvac, ett nytt rekombinant vaccin
mot kvarka hos häst.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, verkställande direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova
Fondkommission AB som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/ny-kompletterande-strangvac-studie...
http://mb.cision.com/Main/4632/2644119/926469.pdf

Författare Cision