Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-25

Intervacc: Nytt datum för årsstämma i Intervacc AB (publ)

Styrelsen i Intervacc AB (publ) har beslutat att skjuta fram
årsstämman till den 14 juni, 2018 istället för den 29 maj som
tidigare kommunicerats. Bakgrunden till beslutet är att
valberedningen behöver mer tid att bereda frågan om styrelsens
sammansättning. Ett antal nya större ägare har tillkommit i samband
med den nu genomförda emissionen.

Kallelse till stämman kommer att offentliggöras på sedvanligt sätt och
publiceras på Intervaccs hemsida senast fyra veckor före årsstämman.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic
Holding AB som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/nytt-datum-for-arsstamma-i-interva...
http://mb.cision.com/Main/4632/2504454/828588.pdf

Författare Cision