Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

INTERVACC: RESULTAT EFTER SKATT -6,3 MLN KR I 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Intervacc, verksamt inom
djurhälsa, redovisar ett resultat efter skatt på -6,3 miljoner kronor (-5,4)
i det första kvartalet 2020 motsvarande -0:15 kronor per aktie (-0:14).

Omsättningen låg på 1,1 miljoner kronor (6,5). Försämringen av omsättningen,
som enligt bolaget var förväntad, beror huvudsakligen på den mindre
produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya
läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter.

I det första kvartalet uppge påverkan från covid-19 ha varit begränsad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,0 miljoner kronor (+0,4) med
likvida medel om 41,8 miljoner kronor (29,0) vid rapportperiodens utgång.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News