Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

INTERVACC: RÖRELSERES -78 MLN KR 4KV, STRANGVAC HÅLLER TIDSPLAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Intervacc, verksamt inom
djurhälsa, redovisar en nettoomsättning om 1,1 miljoner kronor under det
fjärde kvartalet 2019 (3,2).

Bolaget uppger att omsättningsminskningen, som är förväntad, huvudsakligen
beror på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att
introduktionen av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av
tidigare produkter.

Rörelseresultatet var -7,8 miljoner (-6,9) under kvartalet.
Resultatförsämringen förklaras främst av en förstärkt organisation, enligt
bolaget.

Intervacc bedömer att den finansiella ställningen är god för de kommande tolv
månaderna. Likvida medel uppgick på balansdagen till 52,5 miljoner kronor.

Tidpunkten närmar sig för inlämnandet av dossiern för Strangvac, bolagets nya
vaccin mot hästsjukdomen kvarka.

"Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en bra och
genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade
vi vår avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten
(EMA) under första kvartalet 2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller
tidsplanen", skriver vd Andreas Andersson i bokslutsrapporten.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News