Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-01

Intervacc: Uppdatering kontaktuppgifter till Certified Adviser - storskalig tillverkningsprocess för Strangvac nu säkerst...

Uppdatering av tidigare pressmeddelande 2019-04-01: Kontaktuppgifter
till Certified Adviser tillagt. I övrigt inga förändringar.

Bioteknikföretaget Intervacc har tillsammans med 3P
Biopharmaceuticals, den kontrakterade tillverkaren för Strangvac,
säkerställt storskalig tillverkning av vaccinet mot kvarka på häst.
Därmed har överföring av tillverkningsteknologi och verifiering av
reproducerbarhet i tillverkningsprocessen för Strangvac slutförts.

Den kommersiella tillverkning av vaccinet, som är baserat på
rekombinanta proteiner, kommer att ske enligt det protokoll för
storskalig produktion som man nu etablerat. Uppskalningsprocessen har
uppnått väldigt god effektivitet och renhet, vilket har positiv
betydelse för produktens framställningskostnad och kvalitet.

- Ett mycket glädjande besked att kunna ge nu när vi är inne i ett
intensivt skede i utvecklingen av den kommersiella
produktionsprocessen, säger Andreas Andersson, CEO Intervacc AB.

- Ett fundamentalt och viktigt förberedande steg är nu slutfört inför
kommande storskalig produktion enligt GMP (Good Manufacturing
Practice). Detta i kombination med det nyligen genomförda
förhandsmötet (pre-submission), med den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar den sedan tidigare fastlagda
tidsplanen för Strangvac, säger Jan-Ingmar Flock, CSO Intervacc AB

Strangvac har genomgått kliniska prövningar och säkerhetstester med
ett gott resultat. Intervacc avser att under slutet av 2019 lämna in
registreringsansökan för Strangvac. För detta krävs att man
tillverkat två kommersiella storskaliga batcher enligt GMP. Vaccinet
är utvecklat med en teknologi baserad på rekombinanta proteiner
istället för avdödande eller försvagade mikro-organismer, vilket
finns i konventionella vacciner. Därmed minskar risken för allvarliga
biverkningar - en av flera goda egenskaper i en ny generation
vacciner baserade på rekombinanta proteiner.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, CSO forskningschef, Chief Scientific Officer,
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com, Tel: 08-120 10 602
alternativt
Tim Wood, ansvarig CMC & Regulatory,
E-post: tim.wood@intervacc.com, Tel: 08-120 10 608

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
omgående offentliggörande den 1 april 2019.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova
Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00 som Certified
Adviser

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/uppdatering-kontaktuppgifter-till...
https://mb.cision.com/Main/4632/2777929/1017994.pdf

Författare Cision