Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Intuitive Aerial AB: HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB,
556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni
2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK

Väsentliga händelser under perioden

» 7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från Spidercam till ett
värde av 1,1 MSEK.

» 12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första order till
Frankrike. Ordern är till Louma Systems och har ett värde av 520
kSEK.

» 28 februari meddelar Intuitive Aerial att man avslutar
drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering.

» 29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order från
Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

» 28 maj hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken beslutade om omval
av Pelle Hjortblad och Magnus Sundelin samt nyval av Oscar Öberg
(tidigare adjungerad ledamot) till ledamöter i styrelsen. Pelle
Hjortblad valdes till styrelsens ordförande. Henrik Stangel lämnar
styrelsen men är adjungerad fram till dess att en ny ordinarie
ledamot väljs vid en extra bolagsstämma. Årstämman beslutade vidare
att Intuitive Aerial skall byta namn till Newton Nordic.

Väsentliga händelser efter perioden

» 13 augusti meddelar Intuitive Aerial en ny order från Spidercam till
ett värde av 1,1 MSEK.

VD har ordet

Omsättningen har ökat med 3 MSEK, samtidigt som resultatet (EBITDA)
förbättrats med 2,8 MSEK jämfört med motsvarande period förra året.
Försäljningen har fortsatt i jämn takt som de senaste fyra kvartalen,
med samtidigt ökad lönsamhet.

Bolaget har under de senaste 12 månaderna överträffat tidigare
kvartalsresultat med god marginal. Omsättningen har fördubblats och
förlusten minskat med 80% i jämförelse med samma 12-månadersperiod
ett år tidigare. Bolaget går emellertid fortfarande med förlust men
med befintlig kostnadsmassa är steget till lönsamhet mindre än 1
systemförsäljning per månad. För att växla upp verksamheten bedrivs
ett antal parallella utvecklingsprojekt idag internt som syftar till
att öka marknadspotentialen, samtidigt som vi arbetar för att öka
bolagets eftermarknadsintäkter.

Vår partnerstrategi framskrider och för året har vi som mål att sluta
avtal med fler samarbetspartners samt att vidareutveckla och öka
avkastningen från befintliga partnerskap. Under det första halvåret
har diskussioner förts med partners gällande fördjupade samarbeten.
Diskussionerna har berört strukturella samarbeten även av finansiell
karaktär. Vi kommer under andra halvåret fortsätta arbetet med att
undersöka dessa möjligheter närmare.

Idag används våra produkter primärt på räls- och vajerinstallationer
inom event, sport och nöjessammanhang. Under perioden har vi
genomfört ett pilotprojekt tillsammans med kunder för användning av
NEWTON på kamera-kranar. En lyckad etablering inom detta segment
skulle innebära en dubblerad försäljningspotential för våra
produkter. Bolaget har inlett en satsning med tillhörande
utvecklingsprojekt för att anpassa bolagets produktutbud för denna
marknad.

Vi har under perioden framgångsrikt implementerat stöd för Augmented
Reality (AR) i våra produkter genom ett produktsamarbete med
Spidercam. I och med implementeringen av denna funktionalitet kan vi
observera att intresset för AR med våra produkter tilltar. Nästa steg
i detta projekt är att kommersialisera och göra funktionen
tillgänglig som tillval för nya och befintliga kunder.

Under perioden säkrades ett antal nya order, bland annat till nya
kunder i USA och Ryssland. Med nuvarande försäljningstakt beräknas
närmare 100 NEWTON system vara i drift inom internationell TV vid
årets slut. Som ett led i det ökade antalet aktiva system på
marknaden har vi som mål att under andra halvåret 2019 implementera
support och service-avtal. Vi kommer även under dessa avtal att börja
erbjuda befintliga kunder en möjlighet att hyra produkter av oss vid
behov av extra kapacitet.

Bolaget har fortsatt drivits i enlighet med tidigare genomförda
kostnadseffektiviseringar och med befintlig personal. Vi har gjort
vissa interna organisationsförändringar där bland annat Sanna
Gustafsson som anställdes som ekonom för ca ett år sedan utsetts till
ny ekonomichef. Sanna kommer framledes att ansvara för
ekonomifunktionen i ledning och mot styrelse.

Under slutet av första halvåret tog årsstämman beslut att bolaget
skall byta namn till NEWTON NORDIC. Projektet med att byta namn
inleddes direkt efter stämman och det nya varumärket, tillsammans med
en ny grafisk profil kommer tas i drift under andra halvåret 2019.

Sammantaget är det glädjande att se att bolaget fortsätter att
utvecklas positivt och i linje med våra förväntningar. Bolaget har
uppvisat en jämn försäljningstakt under de senaste 12 månaderna med
ökad lönsamhet. Sammantaget bedöms därmed att året 2019 kan
fullföljas med fortsatt god finansiell status.

Linköping, 28 augusti 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
Intuitive Aerial AB
info@intuitiveaerial.com
+46 (0)13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar
högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig
primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på
uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder
världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON -
kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används
för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från
tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en
filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under
2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring
och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i
teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings
Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive
Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intuitive-aerial-ab/r/halvarsrapport-for-intu...
https://mb.cision.com/Main/17613/2890007/1096531.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.