Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-17

Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB) genomför planerat byte av VD som ett resultat av det omvända förvärvet av EPTI AB

Som kommunicerades idag har extra bolagsstämma i Invajo Technologies AB (”Invajo” eller ”Bolaget”) bland annat beslutat om att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i EPTI AB (”EPTI”). Villkoren för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market efter förvärvet av EPTI har uppfyllts. Som ett resultat av detta har styrelsen i Invajo (under namnändring till EPTI) beslutat om att byta VD från Love Carlsson, som har varit tillförordnad VD i Invajo, till Arli Mujkic, som tidigare var VD för EPTI och som tillträder som VD för den nya koncernen.

Jag vill tacka Love för ett starkt ledarskap och visionärt genomfört arbete som tf VD för Invajo och ser fram emot att se den nya Epti gruppen utvecklas till sin fulla potential.”, säger Erik Wikström, avgående styrelseordförande för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

Love tillträdde som tf VD med öppet sinne för flertalet inte alltid kända utmaningar som Love en efter en identifierat och dissekerat med outsinlig energi. Förväntningarna har överträffats med råge och tack vare Love är vi där vi är i dag, vilket är en bra plats med väldigt god potential för den fortsatta utvecklingen. Läget för en överlämning till Arli kan knappast vara bättre, som med sin erfarenhet och organisation har alla förutsättningar att ta vid och realisera nämnda potential.”, säger Mikael Malm, avgående styrelseledamot för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

Loves kompetens, drivkraft och fokus har möjliggjort en positiv utveckling av Invajo från flera olika perspektiv. De utmaningar som bolaget haft har Love vänt till möjligheter på ett imponerande sätt. Överlämningen till Arli ligger helt rätt i tiden, och vi har en väldigt spännande tid framför oss.”, säger Susanne Rönnqvist-Ahmadi, styrelseledamot för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

Love har inte bara lyckats med det svåra reptricket att höja intäkterna och sänka kostnaderna på kort tid - han har dessutom genomfört det med bravur och lyckats öka arbetsglädjen inom Invajo. Utan Love hade företaget inte haft den positiva trend vi nu ser samt inte heller kunnat genomföra det betydelsefulla omvända förvärvet av EPTI. Styrelsen och aktieägarna i Invajo har alla anledning att vara imponerade och nöjda med Love.”, säger Hans Isoz, styrelseledamot för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

”Det har varit ett roligt och händelserikt år som tillförordnad VD. Vi har genomfört kostnadsbesparingar och effektiviseringar men samtidigt lyckats leverera en ökad omsättning och dessutom vänt till lönsamhet. Det är också oerhört glädjande att vi har tredubblat antalet aktieägare sedan mars 2021 och jag vill rikta ett stort tack till samtliga ägare, mina nya kollegor som köpt in på visionen, det orubbade förtroendet från styrelsen, alla andra som har trott på mig, min vision och stöttat teamet.
Jag är övertygad om att Invajo, genom det omvända förvärvet och säkrad kapitalisering, nu ges de bästa möjliga förutsättningarna att fortsätta utvecklas i en stimulerande miljö med tillgång till all tänkbar expertis inom EPTI.
Jag känner mig inte bara trygg utan väldigt stolt att få förmånen att lämna över nycklarna till nya Invajo och ser fram emot att fortsätta vara med på en spännande aktieägarresa med Arli Mujkic som ny VD.”, säger Love Carlsson, avgående VD för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

Vi på EPTI är imponerade över den resa Invajo gjort och det arbete som Love genomfört. Vi känner oss hedrade över att nu få driva Invajo vidare på den fina väg som man lagt grunden för. Jag vill tacka Love för det väl utförda arbete han genomfört i rollen som tf VD.
Med EPTI som Invajos ägare ges nu goda förutsättningar att bidra med kapital, resurser och nätverk för att accelerera Invajos tillväxt och skapa värden fortsatt i bolaget som ett av EPTI helägt dotterbolag, sk. Venture.
Jag ser även mycket fram emot att EPTI fortsätter sin resa nu i den noterade miljön. Det känns också extra roligt att få med sig Hans och Susanne i vår fortsatta resa, som bara börjat. Med en tydlig vision, fantastiska medarbetare och en stark finansiell bas kommer EPTI att accelerera både nuvarande och framtida portföljbolag. EPTI en venture builder skapad av grundare, för grundare med målet att främja entreprenörskap.”, säger Arli Mujkic, tillträdande VD för Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tord Lendau, styrelseordförande, Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB)
E-post: tord@epti.com
Telefon: +46 70 810 01 67

Arli Mujkic, verkställande direktör, Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB)
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Om EPTI

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt över 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder av grundare, för grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer


Invajo Technologies AB (under namnändring till EPTI AB) genomför planerat byte av VD som ett resultat av det omvända förvärvet av EPTI AB

Författare MFN