Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Invent Medic Sweden: Invent Medic erhåller besked om patentgodkännande i Sverige

Invent Medic har erhållit besked om kommande patentgodkännande i
Sverige som avser specifika egenskaper hos bolagets produkt Efemia
kontinensstöd. Patentet kommer att vara giltigt till och med mars år
2038.

Den aktuella patentansökan omfattar överraskande egenskaper hos
bolagets produkt Efemia kontinensstöd. De förändringar som
genomfördes när prototypen TVS förfinades till den färdiga produkten
Efemia innebar inga skillnader i effekt eller säkerhet. Däremot
gjorde de att produkten upplevdes som mer tilltalande samtidigt som
materialåtgången minskades avsevärt.

- Det här patentbeskedet är mycket glädjande. Vår strategi inom
immateriella rättigheter syftar till att erhålla ett så starkt och
långsiktigt skydd som möjligt och detta godkännande både stärker och
förlänger skyddet runt Efemia kontinensstöd, säger Invent Medics VD
Karin Bryder.

Besked om kommande patentgodkännande innebär att patentverket avser
att godkänna den aktuella patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan
meddelas kvarstår några få administrativa åtgärder inklusive
betalning av patentavgift.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt
och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-erhaller-b...
https://mb.cision.com/Main/13708/3107606/1244585.pdf

Författare AktieTorget News