Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Invent Medic Sweden: Invent Medics tecknar ramavtal för Efemia kontinensstöd med Region Värmland enligt utfall i offentli...

Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal som
leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Värmland
efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla den 1 maj
2020 och därefter under två års tid med option för regionen att
förlänga avtalet med upp till två år.

Det här är Invent Medics första leveransavtal som baseras på en
offentlig upphandling, och det är därmed ett viktigt steg på vägen
mot bolagets mål att teckna avtal för Efemia med samtliga svenska
hälsovårdsregioner. Dessutom ger det en god indikation om produktens
konkurrenskraft inför förväntade motsvarande upphandlingar i större
europeiska länder som Storbritannien och Tyskland.

- Det här avtalet visar svart på vitt att Efemia kan accepteras i
offentliga upphandlingar inom ansträngningsinkontinens (SUI) i
Sverige. Det bådar gott inför kommande offentliga upphandlingar och
vår fortsatta offensiva satsning på Europa och USA under de kommande
åren, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Hittills finns Efemia tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark,
Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Invent Medic
arbetar dessutom intensivt för att kunna lansera produkten på fler
europeiska marknader samt i USA under de närmaste åren. Efemia väcker
stort intresse hos offentliga och privata hälsovårdsaktörer, och det
finns ett betydande behov av innovation inom segmentet då vissa
vaginala nät som används vid den vanligaste operationstypen för SUI
är förbjudna i bland annat USA, Storbritannien och Australien.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medics-tecknar-r...
https://mb.cision.com/Main/13708/3037292/1195409.pdf

Författare AktieTorget News