Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:   

SPICUMKLASparinvest Cumulus Value KL ADK0010014778
SPIBDASparinvest Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048
SPIGFASparivnest Globale Fokus Aktier KL ADK0061293826
SPIDKAKLASparinvest Danske Aktier KL ADK0010068006
SPIKOOKLASparinvest Korte Obligationer KL ADK0060105203
SPILOLKLASparinvest Lange Obligationer KL ADK0060105393
SPIMLOKLASparinvest Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476
SPIMAKKLASparinvest Momentum Aktier KL ADK0010311125
SPIMAAKLASparinvest Momentum Aktier Akk. KL ADK0060012896
SPINOBKLASparinvest Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786
SPIVAKLASparinvest Value Aktier KL ADK0010079631
SPIVEMKLASparinvest Value Emerging Markets KL ADK0010304856
SPIVEUKLASparinvest Value Europa KL ADK0060032571
SPIVIGKLASparinvest Virksomhedsobligationer IG KL ADK0060444255
SPISOKLASparinvest INDEX Stabile Obligationer KL ADK0060057487
SPIDJWKLSparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KLDK0010297464
SPIVHYKLASparinvest Virksomhedsobligationer HY KL ADK0060819324
SPIVNMKLASparinvest Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL ADK0060819407
SPIVHYKORTKLASparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort KL ADK0060530764
SPIEMIKLSparinvest INDEX E...
Författare GlobeNewswire