Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-21

Investment AB Latour: Årsredovisning 2022

Latours årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.
Den engelska versionen beräknas publiceras vecka 16.

Göteborg den 21 mars 2023

Investment AB Latour (publ)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2023, kl. 10.30 CET.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 71 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 23 miljarder kronor.

Författare Cision