Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") avyttrade 2.000.000 aktier i
Bulten AB (publ) ("Bulten") den 22 maj 2020. Öresund äger därefter
900.000 aktier motsvarande 4,3 procent av såväl kapitalet som
rösterna i Bulten.

Stockholm den 25 maj 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08
- 402 33 00.

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj
2020 klockan 08.55 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/flaggningsmeddelande,...
https://mb.cision.com/Main/1772/3118595/1252884.pdf

Författare Cision News