Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-05

Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Årsstämman i Bilia AB (publ) ("Bilia"), den 7 april 2022, beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 6.500.000 egna aktier som tidigare återköpts av Bilia. Enligt pressmeddelande från Bilia den 4 maj 2022 har nu detta beslut verkställts genom registrering hos Bolagsverket den 3 maj 2022 och antalet aktier i Bilia uppgår nu till 96.299.952 i stället för som tidigare 102.799.952.

Till följd av att antalet aktier i Bilia har minskat har Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"):s ägarandel i Bilia ökat från 9,6 till 10,2 procent av såväl kapitalet som rösterna i Bilia. Öresund äger fortsatt 9.860.000 aktier i Bilia.

Stockholm den 5 maj 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022 klockan 10.00 CET.

Författare Cision