Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-06

Investment AB Öresund: Öresund har avyttrat samtliga aktier i Insr

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har i dag avyttrat ytterligare 29.582.371 aktier motsvarande 19,97 procent av såväl kapitalet som rösterna i Insr ASA ("Insr"). Öresund äger därefter inte några aktier i Insr.

Stockholm den 6 april 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 klockan 19.55 CET.

Författare Cision